Általános Szerződési Feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

érvényes: 2020.10.01-től visszavonásig, vagy újabb verzió megjelenésig - verziószám: 1.3

  

A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE:

Név: Paunoch Gábor EV.

Székhely: 1144 Budapest, Orbó utca 24

Telephely: 1215. Budapest, Ady Endre út 92.

Adószám: 76855489-1-42

Tel.: 061/2443223

E-mail: pecaguru.horgaszcentrum@gmail.com

Tárhely és webhosting: NOBONET Kft. (www.nobonet.hu)

 

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE  

A szerződés nyelve: magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra nem kerül és utólagosan nem hozzáférhető, visszakereshető.

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a webáruház üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére a www.thewow.hu honlapján ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kéri, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Megrendelő elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött – akár automatikus, akár egyéni – írásbeli visszaigazolása jelenti. A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

A szerződés határozott időre, legkésőbb a megrendelt szolgáltatás ellenérték hiánytalan megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a termék átvétele vagy a szolgáltatás nyújtása későbbi, mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a termék vagy szolgáltatás Megrendelő vagy helyette jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy igazolt átvételéig tart.

 

MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGE:

1.Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a visszaigazolásban a megrendelésben leadott adatok hibátlanul szerepelnek-e.

  1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő vagy ahhoz kapcsolódó esetleges további adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy valós adatokat adott meg.
  2. A termék átadása és a szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles.
  3. A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a megrendelt termék díjának kiegyenlítési formáját. A megrendelt termék díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a termék ellenértékéről kiállított számla kézhezvételét követően a számlán feltüntetett időpontig esedékes.
  4. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a terméket nem veszi át, úgy azt a Szolgáltató jogosult a termék ellenértékének teljes összegének követelésével (előzetes fizetés esetén díjvisszafizetés vagy díj csökkentése nélkül) egyidejűleg harmadik személy részére értékesíteni.
  5. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt termék ellenértékét minden járulékos költségre is kiterjedően nem fizeti meg maradéktalanul a Szolgáltató részére, addig a megrendelt termék a Szolgáltató tulajdonát képezi.

EGYEDI MEGRENDELÉSEK:

Egyedi termék megrendelés: külön kérésre, kimondottan Megrendelő elképzelései alapján készített termék esetén egyedi termékről beszélünk. Ide tartozik a webshopban készleten nem szereplő, a készlettől színben vagy formában eltérő minden termék.

Egyedi termék megrendelése esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékre vonatkozóan elállási jogával Megrendelő nem élhet. 

Egyedi terméket megrendelése esetén szolgáltató jogosult előleget kérni, melynek mértéke függ a megrendelt termék mennyiségétől és minőségétől. Az előleg összegét Szolgáltató minden esetben egyezteti Megrendelővel. 

Az előleg összege a végszámlán jóváírásra kerül.

SZOLGÁLTATÓ JOGAI -ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a megrendelő olyan email címet vagy egyéb adatot ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot. 

Szolgáltató a Megrendelő által megadott téves/hibás adatok okán, abból eredő károkért felelősségre nem vonható.

 

1.A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben a megrendelés befogadását követő 3 munkanapon belül visszaigazolja a Szolgáltató a megrendelésben leadott adatok megerősítésével. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő jogosult megrendelésétől elállni, azonban amennyiben a visszaigazolás tényleges megküldését megelőzően a Megrendelő nem gyakorolja elállási jogát, úgy kell tekinteni, mint ha a visszaigazolás szabályszerű lett volna.

2.A szolgáltató köteles Megrendelőt tájékoztatni, amennyiben bármely okból nem áll módjában a rendelést teljesíteni.

3.A szolgáltató a www.pecaguruhorgaszcentrum.hu   webáruház adminisztrációs felületén kezeli és rendszerezi a beérkezett rendeléseket.

 

4.  A Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében

Ügyfélszolgálatot működtet a pecaguru.horgaszcentreum@gmail.com e-mail címen vagy telefonon:+361/2443223. Az Ügyfélszolgálaton a Szolgáltató munkatársai a rendelési azonosító számok alapján tudnak tájékoztatást adni.

A Szolgáltató a telefonos beszélgetéseket nem rögzíti, így a telefonban adott tájékoztatás vagy más elhangzott nyilatkozat nem kereshető vissza, melyet a Szolgáltatóval kapcsolatban lévő ügyfelek tudomásul vesznek.

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA:

Webáruházunkban az oldal látogatói személyes adatainak megadása nélkül megismerkedhet a forgalmazott termékekkel és az árakkal. Személyes adatokat kizárólag a rendelés véglegesítését megelőzően kell megadnia.

Webáruházunkban történő a Megrendelő számára – Megrendelő Önálló döntése alapján – felhasználói fiók létrehozását is lehetővé tesszük, ahol tájékozódhat megrendeléseiről, módosíthatja személyes és szállítási adatait.

Webáruházunkban a termékek fő-és alkategóriákba csoportosítva találhatóak, valamint a termékekhez részletes leírást is találhatnak.

Webáruházunkban található árak ÁFA-val növelt BRUTTÓ árak! Az árak forintban (HUF) értendőek. Az árak a szállítás költségét nem tartalmazzák, annak költsége a „KOSÁR”-ban kerül feltűntetésre, külön tételként.

Webáruházunkban minden olyan természetes személy vásárolhat, aki jelen vevőtájékoztatót elolvasta, magára nézve azt kötelező jellegűnek véve elfogad.

Webáruházunkban található termékeket jelen pillanatban kizárólag Magyarország területén belül szállítjuk házhoz.

Webáruházunk szolgáltatásait igénybe vevő ÁSZF minden pontjával egyetért és az abban foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

RENDELÉS MENETE:

1.KIVÁLASZTÁS:

Webáruházunk termékei közül válassza ki a megvásárolni kívánt terméket.

2.KOSÁR:

A kiválasztott terméket helyezze a kosárba.

3.TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ:

A kosár tartalmának ellenőrzését követően lehetősége van „Vásárlás folytatása” hivatkozásra kattintva további termékeket megvásárolni. Amennyiben ellenőrizte a kosár tartalmát, a Szállítási mód kiválasztását követően a „Tovább a Pénztárhoz” gomb megnyomásával elérkezik a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásához.

Amennyiben Ön korábban már vásárolt nálunk és vásárlása során felhasználói fiókot igényelt, úgy e-mail címének és jelszavának megadását követően a rendszer kitölti a megrendeléshez szükséges korábban megadott adatokat.

Ön köteles a Számlázási – és szállítási adatainak pontos megadására! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag valós és hibátlan adatok megadása esetén értesül a rendelés véglegesítéséről.

Ha Ön először vásárol nálunk, úgy a megrendelés véglegesítéséhez adatai megadására lesz szükség.

4.SZÁLLÍTÁSI - ÉS FIZETÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA:

A megrendelés során Ön kiválaszthatja a kívánt szállítási módot. A rendszer automata levelet küld a megrendelés részleteiről.

Megrendelését 3 munkanapon belül feldolgozzuk.

FONTOS! Megrendelést visszaigazolása kizárólag a rendelkezésre álló készlet vizsgálatát követően kerül sor! A megrendelését a visszaigazolást követő 3-5 munkanapon belül átadjuk futárszolgálatnak.

5.RENDELÉS ELKÜLDÉSE

EGYEDI MEGRENDELÉSEK: 

Készleten nem lévő termék vagy egyedi megrendelése esetén a teljesítést és a várható szállítási időt Szolgáltató és Megrendelő közösen egyeztetést követően határozzák meg, melyet mindkét fél kötelező érvényűen elfogad. Az egyeztetés és a megrendelés történhet elektromos levelezés útján. 

FIZETÉSSEL, SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Fizetési módok:

készpénz: Előre egyeztetett időpontot követően Önnek lehetősége van személyesen átvenni a megrendelését. A személyes átvétel során Ön készpénzben és bankkártyával is tudja megrendelését kifizetni.

bankkártya: házhozszállítás és személyes átvétel esetén

utánvét: GLS házhozszállítás esetén

Személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számítunk fel. 

A termék az alábbi címen kizárólag előre egyeztetett időpontban vehető át: 

1215. Budapest, Ady Endre út 92.

Szállítási módok

Webáruházunk az GLS csomagküldő szolgálat szolgáltatásait veszi igénybe házhoz szállítás esetén. 

A házhoz szállítás árai az ÁFA-t tartalmazzák

 

RENDELÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

A Vásárló a szerződéstől a 45/2014 (II.36) kormányrendeletben foglaltak szerint 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. 

Elállási joggal kapcsolatos szabályozásokat a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendeletet követve betartjuk.

Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

Előre egyeztetett, egyedi horgolt termék megrendelése esetén az elállási jogot Ön nem gyakorolhatja, tekintettel, hogy a megrendelt termék másnak történő értékesítése nem lehetséges.

GARANCIA / REKLAMÁCIÓ

Az www.thewow.hu webáruházban forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározottaknak megfelelően vállalunk mi vagy beszállítóink szavatosságot. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti:

a)                  elsősorban - a vevő választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a webáruház a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b)                 ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát. (A vásárlástól számított 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.)

Amennyiben a termék garanciális időn belül meghibásodik, kérjük személyesen hozza el, amennyiben ez nem lehetséges úgy telefonon vagy pecaguru.horgaszcentrum@gmail.com e-mail címen a problémát jelezni szíveskedjen. Megbeszélés után, postán kell a hibás terméket címünkre eljuttatnia. A szállítás költsége a vásárlót terheli. A garanciális javítás után a terméket visszaküldjük az Ön számára, amit telefonon vagy e-mailen jelezni fogunk. Amennyiben a termék nem javítható, újat küldünk helyette. 

 

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről

ADATVÉDELEM:

A webáruház használata során Paunoch Gábor EV. a részére rendelkezésre bocsátott adatokat kezelésének módját az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítetteknek megfelelően kezeli.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat csak a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

A különböző informatikai rendszerek által a webáruház oldalán leadott megrendelésből kiállított számla adatai a megrendeléskor leadott adatokkal rögzítésre, tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatai törlését, módosítását írásban kérheti a pecaguru.horgaszcentrum@gmail.com email címen, vagy adatait módosíthatja felhasználói fiókjában, bejelentkezést követően.